Kompani Nomad får stöd av CESAM

Kompani Nomad får hjälp av professor Peter Sköld vid CESAM (Centrum för samisk forskning) i Umeå. Han stöder vårt arbete med att bevisa att det funnits en samisk danstradition och vill vara med som en resurs i projektet.

Framförallt tycker Peter Sköld att det viktiga med vårt arbete är att det minskar sårbarheten i den samiska kulturen som precis som alla andra ursprungsbefolkningskulturer är extra utsatt. Han menar att vi genom att  återinföra den försvunna danstraditionen tillför en viktig bit i det fundament som bär upp den samiska kulturen och som tidigare varit försvunnet. Vi känner oss extra stolta för det!