Svenska Postkodlotteriet stödjer Man Must Dance!

– Den samiska kulturen är en del av Sveriges kulturarv. Det är viktigt att bevara och fortbilda en bred allmänhet om denna kulturskatt som bidrar till Sveriges mångfacettering, säger Nisha Besara, General Manager på PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Så lyder motiveringen till varför vi får stöd för den här produktionen. Vi är väldigt stolta och kommer att jobba stenhårt för att sprida den samiska dansen under det kommande året. Bland annat kommer vi att satsa på att öka utbudet av samisk dans genom att göra webbteveutsändningar v våra föreställningar. Ny teknik i kombination med uråldrig riter. Det är Man Must Dance!