När kultur blir politik

Kompani Nomad har länge funderat över varför samisk kultur så påfallande ofta blir just politik. Vi ser inte på våra föreställningar eller vår verksamhet som politisk, men tror att den uppfattas så ganska ofta av omgivningen. Nu tänker vi för ovanlighetens skull bli mer politiska. Vi siktar in oss på att blottlägga historien bakom skyltarna med samiska ortnamn. Det är inte bara vi som siktat in oss på skyltarna. Att sätta upp ortnamnsskyltar med samiska namn är uppenbart känsligt och laddat. Vi ser det här som ett sätta synliggöra samiska platser och samiska berättelser och nu har vi fått stöd till ett pilotprojekt från Kulturbryggan. Vi är laddade och sätter igång så snart vi kan!