Läs recension av boken i Folkmusik & Dans!

Ola omslag mars 201220120411_11521100.JPG

I det senaste numret av tidningen Folkmusik & Dans är Ola med på omslaget,anledningen är att  Lars Farago skrivit en artikel om Jakten på den försvunna samiska dansen.

... "ett viktigt bidrag till samisk kulturhistoria"  menar Farago att vi har gjort med detta konstnärliga forskningsarbete.  Del 1 av artikel! ochDel 2 av artikel!