Det ofattbara har hänt..

Just hemkomna från Norge och fortfarande skakade av det ofattbara som hänt på Utöya och i Oslo. En tung avslutning på Sol av Isfolket - en sorg som lägger sig som en ogenomtränglig svart smärta. Just nu är det svårt att se framåt och vara hoppfull. Men stor eloge till norsk polis, militär och myndigheter som skött detta fantastiskt - med värdighet, beslutsamhet och stor medkänsla. Här har vi svenskar mycket att lära.