Sverigepremiär på Världskulturmuseet för Absolute Wall!

Premiär den 4 oktober på Världskulturmuseet i Göteborg, där vi spelar i deras lilla black box, en trappa ner. Vi kommer att vara i huset i två veckor och spelar enligt följande prel schema:

7 Skolföreställningar: kl. 9.00 den 4, 5, 6, 7, 11,12 och 13 oktober

1 Offentlig föreställning:kl. 19.00 den 6 oktober

Extra! Dessutom visar vi utdrag ur föreställningen den 8 oktober, då vi ingår i Världskulturmuseets program för familjelördag

Biljettbokning: skolor via www.varldskulturmuseet.se - gå in på deras skolprogram, biljetterna kostar 30 kr och är subventionerade för grundskolor och gymnasier i Göteborg. Skolbokningstelefon: tisdag kl. 13- 16, 031-63 27 50