Yes!

Äntligen så har Sametinget förstått att Kompani Nomad gör unika samtida föreställningar, som både breddar och sprider den samiska kulturen. Så, i år har dom faktiskt beviljat oss 50 000 kr i stöd. Stort tack! det gjorde oss verkligen mycket glada!