Kreativitetens motor

Vi har varit på ett seminarium som handlade om konstnärlig forskning och dans i Göteborg. Intressant tyckte vi och gick dit för att träffa andra  "fria forskare" och få höra hur dom bär sig åt. Det var avdelningen för Konst- och kulturutveckling i Västra Götalandsregionen tillsammans med danskonsulenten som bjöd in till träffen. Rektorn på Danshögskolan Efva Lilja var också inbjuden för att berätta för oss på Västsidan om ett förslag som ska ut på remiss. 

Hon talade länge och väl -  det verkar  som om det finns ett behov hos dom konstnärliga institutionerna att få ordning på alla som kallar sig konstnärliga forskare. Efva framhöll att konsten var viktig för samhället, vilket kändes skönt att hon kommit fram till.

 
Rektorn för Danshögskolan menade att konstnärer måste få möjlighet att forska konstnärligt - och lösningen var enligt henne och andra som varit med och arbetat fram ett förslag till regeringen att helt enkelt starta forskarskolor för konstnärer som skulle stå under överinseende av de konstnärliga högskolorna. 

 
En annan fråga gällde varför man ska forska inom konst överhuvudtaget. Nu började det bli riktigt intressant.För precis som Efva, så har vi också funderat över varför man ska utsätta sig för detta, om man inte gör det som ett karriärval. Sen handlade det också om vilka som var  lämpliga att forska.  Men Efva gav oss lite förhoppningar inför framtiden och påpekade att motstånd är kreativitetens motor.  Jodå, vi har märkt det.