Endast en svensk angelägenhet?

Så kom det då äntligen, ja brevet alltså, med beslutet från Sametingets kulturråd. Vi öppnade det med spänd förväntan, inte för att vi trodde vi fått några pengar den här gången heller, utan snarare nyfikna på hur man skulle lyckas att motivera avslaget.

Och nu måste det sägas att vi blev riktigt imponerade. Vi citerar direkt ur beslutet ..."medelsbrists pga medel till samisk teaterverksamhet för år 2007 har fördelats".

Det är ju fullständigt lysande! Vi har fått avslag på något som vi inte har sökt pengar till!? Kompani Nomad har sökt pengar för att publicera oss och berätta historien om den samiska förkristna danstradition - pengar till tryckning och  översättning till nordsamiska.

Vi bara undrar, varför ska  den återfunna samiska danstraditionen enbart ska vara en svensk angelägenhet?