Kompani Nomad är ett professionellt samiskt danskompani. 

 

Kompani Nomad i Göteborg drivs av Ola Stinnerbom, dansare, koreograf och jojkare och Birgitta Stålnert, skribent, filmare och kulturvetare.

Ola är vår Artistic Director och Birgitta fungerar som Creative Director, tillsammans vill vi förändra bilden av vad samisk kultur kan i stort och i synnerhet vad samisk dans skulle kunna vara.

Vi jobbar för att visa att det verkligen har funnits en samisk dans och för att återinföra den samiska danstraditionen igen. Inte i en strikt historisk mening utan i en modern nyskapande form. Vårt långsiktiga mål är att få ett nationellt uppdrag att skapa en ny konstnärlig samisk dansteater för barn och ungdomar.

 
 

Ola Stinnerbom med en av sina nytillverkade samiska shamantrummor, foto Birgitta Stålnert

Fatmomakke, den urgamla samiska kultplatsen i Västerbotten i höstskrud med Marsfjället i bakgrunden, foto Stein Bjørn