Om Birgitta Stålnert: Creative Director i Kompaniet sedan 2003, med ansvar för den övergripande, långsiktiga konstnärliga strategin, ekonomi/finansiering, manus, marknadsföringn och videoproduktion. Förflutet som producent och skribent som jobbat med kultur i större delen av sitt liv. En kreativ och nyfiken generalist, som tror på att kombinera känsla och tanke. Föredrar i allmänhet öppenhet framför begränsningar, och i synnerhet när det gäller att bredda berättarformerna för scen, film och internet. Motto: "Det handlar inte om teknologi utan om innehåll".